Διαφήμιση στο infonotia.gr

  • Προβάλλετε τη διαφήμισή σας σε χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα, 24-12-365
  • Απευθυνθείτε σε ένα δυναμικό κοινό ηλικιακά, εντοπισμένο στους παραλιακούς δήμους
  • Αποκτήστε πρόσβαση στις περίπου 1.800 τοπικές επαφές του infonotia.gr στα κοινωνικά δίκτυα (facebook και twitter) που παρακολουθούν κάθε δημοσίευση
  • Περάστε το μήνυμά σας σε smartphone και tablets, τα πιο ανερχόμενα μέσα σήμερα για τους χρήστες διαδικτύου
  • Αναζητείστε τον καλύτερο τρόπο προβολής, με banner ή δημοσίευση – παρουσίαση